Innehåll och huvuddrag i internationell arbetskraftmigration

Innehåll och huvuddrag i internationell arbetskraftmigration
Internationell arbetskraftmigration - involverar att flytta arbetsresurser från ett land till ett annat inom en viss period. Migrering med den efterföljande förändringen i livets ställe kallas en permanent, konstant eller irreversibel migration. Migration orsakad av kortsiktig förskjutning av arbetskraft kallas tillfällig eller reversibel migration. Det är svårt att kvantifiera det totala antalet tillfälliga och permanenta invandrare, eftersom de kan ändra sin status över tiden.
Beroende på orsaken till flytten skiljer vi frivillig och tvångsmigrering. Den frivilliga migrationen utförs i enlighet med migrantens olyckliga beslut, medan tvångsmigration kan utföras genom priset av naturfenomen (naturkatastrofer), politisk (brist på demokrati, närvaro av diktatoriska regimer), ekonomisk (ekonomisk kriser, arbetslöshet), social kulturell (etnisk, religiös intolerans, etc.). Tvångsmigrering leder oftast till orsaker som inte beror på migranten.
Genom karaktären av arbetskraftsrörelsen skiljer vi mellan periodisk migration, vilket inkluderar sporadiska rörelser av migranter som återvänder till sin bostad. Säsongsmigration - orsakad av den ekonomiska aktiviteten för säsong (jordbruksverksamhet, säsongsbetonade tjänster) och pendelmigration, som har en lokal karaktär, med dagliga resor till arbetsplatsen och på kvällen till bostadsorten (gästarbetare, gränsöverskridande arbetstagare). Pendulum migrering uppträder ofta i gränsregionerna, som för närvarande förbättras genom att förenkla gränsövergångsläget eller utesluta hinder för människors rörelse.
Alla människor som migrerar utanför landet bildar migrationsflöden. Enligt WMO-klassificeringen markerar vi 5 internationella migrationsflöden:
Slutliga migrationer - Denna kategori avser personer som migrerar till andra stater för permanent uppehållstillstånd. Huvudflödet av permanenta migranter skickas till högt utvecklade postindustrin - USA, Kanada, västeuropeiska länder, Australien, Nya Zeeland. Den här strömmen börjar som regel med en av familjemedlemmarna, som därefter lockar andra medlemmar (migration "bon"). Лучшие Онлайн курсы на https://www.sravni.ru/kursy/ выбирайте лучшие курсы 2022 года

Annons