Hårddiskarna

växer och växer, samtidigt som priserna sjunker. Spel, program

och multimediafiler blir mer och mer krävande, och till slut så

börjar det bli dags att köpa ny

 

hårddisk.
För att kunna dra nytta av sitt nya inköp, måste man veta
hur man installerar, konfigurerar och partitionerar den för att kunna
installera t.ex. windows. Vi tar upp tillvägagångssättet.

Denna guiden tar endast upp IDE-hårddiskar, inte scsi. Raid behandlar
vi inte heller här, men för de som är sugna på raid, så
refererar vi till vår tidigare artikel, "Om Raid", som ni hittar
här.

Nu till installationen.


Nedan finner du en lista över verktyg du kommer att behöva för att installera
en hårddisk

· Själva hårddisken
· IDE-kabel (antingen normal ATA IDE eller ATA66-kabel)
· Stjärnskruvmejsel
· Skruvar
· Jumprar (om inte inkluderade med HD:n) för att kunna växla mellan Master
och Slave-inställningar·
– Windows Startdiskett
– Tålamod

När du väl har allt som nämns ovan, så kan vi fortsätta…


När du köper en ny HD så är det mycket troligt att jumprarna (på baksidan
av HD:n) kommer vara inställda på Master. Antagandes att vi kommer installera
HD:n som Master (vilket innebär att det är denna hårddisken som operativsystemet
kommer starta ifrån) kommer inga jumprar behöva flyttas. Men, om du vill installera
den som Slave(innebärande att ett operativsystem INTE kommer kunna starta
från den) så kommer du behöva flytta en del jumprar. Många nya hårddiskar
har jumperinstruktioner tryckta på sig… Om så är fallet så kommer du bara
behöva flytta jumprarna enligt instruktionerna till önskat läge. Om du däremot
inte hittar jumperinställningarna på HD:n, så kommer du kunna hitta dom i
antingen manualen eller på tillverkarens hemsida…

Om du har ett Full Tower, försäkra dig om att IDE-kabeln du har är tillräckligt
lång for att nå den IDE-plats på moderkortet du tänkt använda dig av. Kontrollera
om du kan se en röd kant på IDE-kabeln, eftersom den är nödvändig för att
sen veta åt vilket håll kabeln ska pluggas in på i hårddisken och moderkortet
. Om kabeln är så gammal så att du inte kan se vilken kant som är röd, så
föreslår jag att du köper en ny IDE-kabel för en billig penning hos närmaste
datoraffär.

Dubbelkolla dina jumperinställningar så att de stämmer med vad du ska
ha, och sen så kan vi gå vidare…


Det är nu det roliga börjar, det är inte svårt att fysiskt installera
en hårddisk, även om du måste veta hur man ska göra det på rätt sätt. Det
första är att hitta en tom plats där du kan montera den. När du väl hittat
en plats, så är det bara att plocka fram mejsel och skruvar och skruva in
den.
Nu när hårddisken sitter i din låda, så behöver vi koppla in strömsladd och
IDE-kabel mellan hårddisken och moderkortet. Ta din IDE-kabel (flat-kabel
ca 4cm bred) och leta upp den röda kanten av kabeln.

Sätta i flatkabel i hårddisken

Nu måste vi hitta den primära IDE-kontakten på ditt moderkort, på de flesta
moderkort kommer den vara svart och vara märkt IDE1 eller IDE2 (beroende på
vilken kanal du ska installera din hårddisk på). Din IDE-kabel borde ha 2
eller tre kontaktdon på sig. På en kabel med tre kontaktdon, så
sitter två av kontakterna närmare varandra, mittenkontakten sitter
alltså inte i mitten. Ta änden som har två kontakter, och anslut den
till hårddisken, med den röda kanten pekande åt den 4-poliga strömkontakten.
Ingenting ska gå sönder om du sätter i den åt fel håll, ditt system kommer
helt enkelt bara inte starta, händer det så är det bara att vända kabeln år
andra hållet och försöka igen. Samma regel gäller för kabel med
två kontaktdon.

Ansluta kabeln till moderkortet

Nu så ska den andra änden av kabeln in i moderkortet. leta upp IDE-kontakterna
på ditt moderkort (oftast ganska nära platserna för internminne), då kommer
du att se att på en sida av kontakterna så står det 1 och 2, och på
den andra sidan av kontakten kommer det att stå 39 och 40.
Om du vill installera hårddisken på den primära IDE-kontakten
(IDE 1) på moderkortet, låt kabelns röda kant peka mot moderkortets
siffror 1 och 2.

Ström
Nu måste hårddisken ha ström, leta upp en FYRA PINS strömkontakt som kommer
från nätaggregatet. Även denna kabel är färgkodad, den RÖDA sidan
av ska pluggas in så att den bredvid IDE-kabeln som vi pluggade i nyss. Den
gula sladden i strömkontakten ska peka bort från IDE-kabeln. Denna kabel kan
bara sitt på ett håll.

Om du istället vill installera hårddisken på den sekundära IDE-kanalen,
så gör du alla steg ovanför, fast då på den sekundära kontakten (IDE 2)på
moderkortet istället.


1) Om du har ytterligare en hårddisk på samma kanal (t.ex. två hårddiskar
på IDE1), så kommer en att behöva vara Master och den andra Slave. Den hårddisk
som Windows ligger/kommer ligga på ska vara Master, eftersom det är på Master
som datorn vill ha operativsystemet på.

2) Om du vill aktivera ATA66 eller 100 (snabbare överföringsmetod), så
kommer du behöva en hårddisk som stöder denna överföringsmetod, och även speciella
IDE-kablar (oftast rosa-aktiga/grå i färgen och tunnare trådar),
som till skillnad från ”vanliga” IDE-kablar har 80 ledare och blåa istället
för svarta kontakter. Stegen är desamma som ovan, fast koppla nu in den BLÅA
änden på din ATA 66/100-kabel i den BLÅA kontakten på moderkortet.

Kontroll
Nu när hårddisken är monterad och alla sladdar är inkopplade så är det
dags att testa om det verkligen är installerat på rätt sätt. Innan du sätter
på ditt system, kontrollera att alla kablar sitter ordentligt och på rätt
sätt, sen sätter du på datorn. Om du inte får någon bild på skärmen, så sitter
någon kabel fel någonstans. Stäng av maskinen och kontrollera att kablarna
är fullt intryckta och att de är vända åt rätt håll (de röda kanterna) på
både moderkort och HD. Nu när du är säker på att allt är rätt, sätt på datorn
igen. Nu borde du få en bild, och det är dags att konfigurera hårddisken.

Konfigurering
Nu när hårddisken är installerad kommer vi först behöva hitta den i BIOS
om det inte gjordes automatiskt. För att göra detta, starta om ditt system,
och tryck och håll inne DEL när datorn testar internminnet, då borde du hamna
i BIOS. Leta efter ett alternativ i stil med IDE AUTO DETECTION eller HARD
DISK DETECTION, låt BIOS hämta de rätta inställningarna för den nya hårddisken,
spara och gå ut ur BIOS. Nu när du startar datorn så borde du få ett meddelande
liknande MISSING DISK OPERATING SYSTEM. PRESS ANY KEY TO REBOOT – Detta är
ett bra tecken, för det innebär att din nya hårddisk är helt tom och att den
sitter rätt och kan kommas åt av systemet.

OBS – Om du har ett äldre moderkort, som kanske inte klarar av att upptäcka
hårddiskar på över 8.0 GB, så kommer du behöva en BIOS-uppdatering för ditt
moderkort, för att det ska kunna upptäcka och använda sådana hårddiskar.

Startdiskett
För att kunna fortsätta med installationen av din hårddisk,
krävs en startdiskett. Den skapar du i windows så här:(har
du ingen, eller ingen möjlighet att skapa en startdiskett, så låna
av någon som har möjlighet att göra en)
Klicka på Start, Inställningar, Kontrollpanelen, Lägg till/Ta bort program,
klicka sedan på fliken Startdiskett längst upp till höger. sätt in en tom
diskett (all data kommer försvinna på den diskett du använder!) och klicka
sen på Skapa diskett. När detta är färdigt, klicka på Start, Avsluta, sen
Stänga av datorn…

Fdisk
Nu när hårddisken är installerad och systemet hittar den,
så är det dags att göra enheter på den som vi senare
ska installera operativsystem på. Delarna/partitionerna heter c:, d:,
e: osv. I denna artikeln kommer vi dock bara ta upp hur man skapa en stor
enhet, C:. (Om du nu har en hårddisk du använt tidigare läs
stycket Formatera först!!
)
Nu sätter
du i startdisketten i diskettenheten och startar datorn. När datorn startar,
och du får möjligheten att ladda drivrutiner för CD-ROM, så välj nej, eftersom
det bara kommer att slöa ner uppstarten. När allt har laddat färdigt, skriv
FDISK vid prompten, tryck sen Enter. Ett stort textstycke kommer att dyka
upp, du behöver inte bry dig om vad som står där, välj bara YES. Att skapa
en ny partition är enkelt, välj alternativ 1, tryck Enter, alternativ 1 igen,
Enter igen, skapa din partiton och det är klart! Vi har nu skapat C: på
hårddisken. Stäng Fdisk och starta om datorn.


(Om du använder en hårddisk du använt tidigare, kom ihåg
att först av allt ta backup på ALLA filer du kan tänkas komma behöva i framtiden,
då en formatering tar bort ALL DATA (ALL!). )

När man skapat nya enheter/partitioner, så måste man formatera
dessa för att förbereda för vidare installationer, såsom
windows exempelvis.
Det gör man på följande sätt:
Sätt i startdisketten du skapade tidigare, sätt på datorn igen, och innan
Windows 98-logon dyker upp på skärmen så trycker du F8. Välj sen alternativ
5 och tryck "Enter". När allt har laddat färdigt så skriver du följande
vid prompten: ”Format C:” (utan ””), tryck sen "Enter". Du kommer
få ett varningsmeddelande i stil med , ’VARNING, ALL DATA PÅ DEN ICKE FLYTTBARA
DISKEN: C KOMMER FÖRLORAS! Fortsätta med formatering? (j/n) välj j och tryck
"Enter". Beroende på storleken av din hårddisk, så kommer formateringen
ta max 30 minuter (Detta är för större modeller, lite mindre brukar inte ta
mer än 10 min c:a). När formateringen är färdig, starta om datorn (genom att
trycka och hålla nere Ctrl Alt Delete)


Gratulerar! Du
har klarat av att installera en ny hårddisk som är redo för att installera
ett operativsystem på! Installationen av operativsystem skulle kräva en
hel guide för sig själv, men misströsta inte, vi kommer även att skriva en utförlig
guide om hur man installerar t.ex. Windows. Om det är något som är oklart, tveka
inte på att fråga i vårt forum
så får du all hjälp du behöver där, eller skicka ett mail till mig på
adressen nedan.

Lycka till!

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid