Benchmarks

Först ut idag är Testerna i Everest, mycket för att vi vill ha fram teorin innan vi går över till praktiken. Vi har valt att titta på tre av minnestesterna idag, Mem Read (läshastighet), Mem Write (skrivhastighet) och Mem Latency (åtkomsttid). Hur det hela ter sig ser ni nedan.

Everest Ultimate
Mem Read [MB/s]
G.Skill RH (9-9-9-27)
17509
G.Skill PI (6-9-6-24)
17501
G.Skill RH 1333MHz
14715
0 4000 8000 12000 16000 20000

Everest Ultimate
Mem Write [MB/s]
G.Skill PI (6-9-6-24)
13502
G.Skill RH (9-9-9-27)
13492
G.Skill RH 1333MHz
13471
0 4000 8000 12000 16000 20000

Everest Ultimate
Mem Latency [ns]
G.Skill PI (6-9-6-24)
38.9
G.Skill RH (9-9-9-27)
41.2
G.Skill RH 1333MHz
48.6
0 12 24 36 48 60

Skillnaderna mellan CL6- och CL9-kittet är inte alls stora, men en märkbar (läs: mätbar) skillnad finner vi i latenstestet åtminstone, där man distanserar CL9-kittet relativt stort i kraft av lägre timings. Hur dessa skillnader ter sig i våra övriga testprogram ser ni nedan:

SuperPI 1M
[s]
G.Skill RH (9-9-9-27)
11.294
G.Skill RH 1333MHz
11.294
G.Skill PI (6-9-6-24)
11.295
0 2.8 5.6 8.4 11.2 14

SuperPI 32M
[s]
G.Skill PI (6-9-6-24)
603.752
G.Skill RH (9-9-9-27)
606.81
G.Skill RH 1333MHz
629.57
0 140 280 420 560 700

Resultaten i 1M är smått löjliga, men visar på att testet inte påverkas speciellt mycket av minnesprestanda, åtminstone inte i våra relativt låga CPU-frekvenser. 32M är desto intressantare där skillnaden mellan Intels specifikation 1333MHz åker på rejält med stryk av båda 2000MHz-kitten och skillnad märks även på latenserna, där PI-kittet tar kommandot med sina lägre timings.

wPrime 32M
[s]
G.Skill RH (9-9-9-27)
7.037
G.Skill PI (6-9-6-24)
7.066
G.Skill RH 1333MHz
7.16
0 2 4 6 8 10

wPrime 1024M
[s]
G.Skill RH 1333MHz
209.168
G.Skill RH (9-9-9-27)
209.223
G.Skill PI (6-9-6-24)
209.261
0 48 96 144 192 240

wPrime verkar vara ett fantastiskt okänsligt test i dessa frekvenser, resultaten säger oss egentligen inte speciellt mycket mer än att 2000MHz är snabbare än 1333, åtminstone i det kortare 32M-testet. Latenser verkar inte spela någon större roll här.

Med det sagt för vår korta testsvit idag är det dags att ge oss på det egentliga användningsområdet för minnen som F3-16000CL6D-4GBPIS; överklockning.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notifiera vid