Vi förutsätter
att du som ger dig på en sådan här sak kan grunderna i Linux. Har du inte tillgång
till Linux, eller inte anser att du kan tillräckligt så kan du alltid sätta
upp en DHCP server i Windows 2000 eller NT 4.0. En guide om det kommer senare.
Om du är nybörjare på Linux och ska installera ett system endast för detta ändamål
och andra enklare saker så rekommenderar jag RedHat Linux.

Steg1: Logga in som ROOT.

Steg 2: Mounta CD:n

Steg 3: Leta fram en Redhat eller Mandrake CD.

Steg 4: På cd:n finns det en fil som heter dhcp-2.0b1p16-6.i386.rpm Denna ligger
i katalogen /RPM Kopiera den till /.

Steg 5: Skapa filen dhcpd.leases i katalogen /etc (skriv touch /etc/dhcpd.leases)

Steg 6:Skriv följande direkt i systemprompten: /sbin/route add -host 255.255.255.255
dev etho (Detta kommando måste köras varje gang du startar systemet).

Steg 7: Skapa en fil som heter dhcpd.conf i katalogen /etc

Steg 8: Öppna filen dhcpd.conf (använd en editor, förslagsvis pico).
      Skriv sedan in följande i filen:
	  subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
	  range 192.168.10.201 192.168.10.254;
	  default-lease-time 600; max-lease-time 7200;
	  option subnet-mask 255.255.255.0;
	  option broadcast-address 192.168.10.255;
	  option domain-name-servers 192.168.10.10;
	  option domain-name "domain";
	  }

Du kan givetvis byta ut ovanstående värden mot egna.

Steg 9: Starta om DHCP servern genom att skriva följande i systemprompten: /etc/rc.d/init.d/dhcpd
start

Sen ska det hela fungera 🙂

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid