Samsung skrotar Galaxy Note 7 – All tillverkning upphör