I dag har Europaparlamentet valt att inte inkludera de regleringar som har varit tänkta att säkra Internets öppenhet i Europa. Istället har andra regleringar röstats igenom som ser till att Internetleverantörer kan prioritera viss typ av data för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner och sett till att höga roamingavgifter försvinner år 2017.

Under början av 2015 röstade den amerikanska motsvarigheten till Post- och telestyrelsen igenom nya regleringar som är tänkta att se till att Internetoperatörer inte har möjlighet att prioritera olika typer av data inom sina egna nätverk. Tanken är att de nya reglerna exempelvis ska se till att Internetoperatörer i USA inte kan göra så att vissa musiktjänster är snabbare än andra eller att vissa videotjänster inte räknas mot användares surfpott medan liknande tjänster andra gör det. I dag har Europaparlamentet röstat igenom nya regleringar som utesluter liknande förändringar i Europa.

Prioritering av data

Det nya paket av regleringar som har röstats igenom av Europaparlamentet i dag sätter upp ramar för hur operatörer får och inte får hantera data för att optimera nätverk och se till att viktig data får prioritet framför mindre tidskänslig data. Argumenten som har presenterats för reglerna är att viss data för exempelvis självkörande bilar kan behöva högre prioritet än data för exempelvis epost-meddelanden.

Kritiker till dagens nya regler påpekar att reglerna kan öppna upp möjligheter för operatörer att dela upp Internet i olika ”körfält” där viss data prioriteras framför annan och vissa tjänster som operatören exempelvis själv äger är snabbare eller billigare att använda än andra. Det finns också oro för att all typ av krypterad data riskerar att påverkas av reglerna eftersom operatörer inte har någon möjlighet att avgöra vad krypterade datan består av och att datan därför riskerar att saktas ner.

Höga roamingavgifter försvinner juni 2017

Dagens regleringar innehöll också förändringar av reglerna kring mobil roaming inom EU. Omröstningen blir den sista spiken i kistan för höga roamingavgifter eftersom det nu är bestämt att roamingavgifter inte fås tas ut av teleoperatörer inom EU efter mitten av juni månad 2017.

Källa: Europeiska Kommissionen, Engadget

Läs mer:

Lägsta pris på Prisjakt.nu

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid