Den genomsnittliga bandbredden i Europa är 19,7 megabit per sekund, och medan det är en siffra som räcker för de flesta idag så växer nätverksbelastningen snabbare än själva nätverket. I samarbete med Japan vill EU därför sikta på upprustning till 100 gigabit per sekund.

Vad som började som en metod för att länka samman två forskningsinstitut i Kalifornien och som sedan utökades med World Wide Web-projektet på CERN i Genéve för att dela forskning och andra dokument är idag något av en vardaglighet, och en genomsnittlig internetanvändare bidrar med många gånger mer data än vad ett helt universitet klarade av för några år sedan.

Användandet av internet utvecklas så pass fort att själva nätverket som bär informationen blir mer och mer av en flaskhals. Den totala datatrafiken har dubblerats mellan 2012 och 2013, inte minst tack vare det stora intresset för mobila bredbandsanslutningar och molnlagring, och uppskattas bli 18 gånger större till 2018.

Som svar på den snabbt växande efterfrågan av fler och snabbare internettjänster har EU utannonserat sex nya projekt i samarbete med Japan som är tänkt att utöka kapaciteten och göra nätet mer framtidssäkert. 100 gigabit per sekund är målhastigheten, och inledelsevis kommer projekten sponsras med 18 miljoner euro.

”Our Future Internet should know no barriers, least of all barriers created because we did not prepare for the data revolution.” – Neelie Kroes, EU-kommisionen

Förbättrad infrastruktur på flera punkter

Det är dock inte bara bandbredd och kapacitet som ska förbättras, utan projekten rör flera områden som ska förbättra nätet i flera aspekter. Det projekt som har fokus på bandbredd kallas STRAUSS, vårt mål är att ta fram fibernät på 100 gigabit per sekund. MIWEBA siktar i sin tur på trådlös teknik och att optimera användandet av tillgängliga frekvensband. NECOMA är ett projekt för ökad säkerhet kring privat data.

Utöver dessa finns de tre projekten FELIX, ClouT och GreenICN som ska underlätta forskningssamarbete mellan kontinenter, respektive ge enklare och mer heltäckande information kring infrastruktur och stadsfunktioner som trafikljus eller energieffektivitet, och sistnämnda är tänkt att öka nätets energieffektivitet.

Det finns ännu ingen klar bild om när vi kan tänkas skörda frukterna av projekten, och för den delen ingen klar lösning på de mer lokala bristerna i nätet, exempelvis gammal utrustning och föråldrad fiber bland operatörerna. Initiativet får dock onekligen ses som positivt, även om vi inte kan räkna med 100 gigabit per sekund ute i stugorna inom kort.

Källa: Xbitlabs.com

Relaterade nyheter:


Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notifiera vid