Den andra februari år avreglerades accessnäten, den sista biten fram till telefonjacket, av EU. Tanken var att det skulle skapas större konkurrens på dsl, i de flesta fall adsl, marknaderna. Enligt rapporten kommer de fina planerna att gå i stöpet. Åtminstone om man hade hoppats att få in fler aktörer på marknaden. De gamla monopolisterna kommer att ta hem spelet. Ett skäl är, enligt rapporten, att konsumenterna i allt högre grad slutar använda fasta telefonabonnemang och övergår till mobiltelefoner. De före detta monopolisterna sitter då med fasta telefonnät med allt mindre trafik. Alltså satsar man på dsl. År 2005 tros 10-20 procent av telejättarnas intäkter komma från dsl. Och det blir svårt för konkurrenter att slå sig in på marknader där en av aktörerna äger näten. Scenariot känns igen från Sverige. Rapporten behandlar främst Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien och Spanien. Här spås konkurrensen vara så hård att en eller högst två konkurrenter till de gamla monopolisterna kommer att klara sig.

Läs mer på Computer Sweden.

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid