Under sommarens första månad surfade svenskarna hellre på vågorna än på internet. Tiden som de svenska internetanvändarna tillbringade på internet minskade med 17,5 procent jämfört med maj. Fem timmar och tjugoen minuter. Så länge surfade de svenska internetanvändarna i genomsnitt i juni 2001, visar en undersökning från Jupiter MMXI. Framför allt är det portaler, som exempelvis Torget.se och Passagen.se som besökarna ägnar mindre tid åt. Där har besökstiden minskat från 51 till 35 minuter. Men mötesplatser, så kallade communities, som till exempel Lunarstorm.se, går mot strömmen och där stannar besökarna allt längre tid. Hela nyheten finns att läsa här.

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid