Linux har väl inte varigt allt för användarvänligt tidigare men nu har Linux 2.4 som släpts som skall vara mer användarvänligt om denna version är mer ”vänlig” det får framtiden visa.

Enligt Steven Ballmer (Microsoft) sade att Citat:

Said that both Unix and Linux threaten Windows‘ stronghold in the marketplace, but that the latter is the bigger headache.

Steven Ballmer menar att linux är STOR huvudvärk & att linux hotar Windos ställning bland dator användarna.

Fler komentarer citat:

Many observers consider Linux 2.4, which was released late last week, to be a much-improved operating system kernel that can compete more aggressively against Windows 2000 and Unix in the enterprise market.

Många iaktagare betraktar Linux 2.4, som släpptes förra veckan att ha en kraftigt förbättrad operativsystem kärna som kan konkurera mer kraftfullt mot Win 2000 & unix på dator marknaden.

Ballmer said: ”I‘d put the Linux phenomenon really as threat No. 1.”

Ballmer sade: ”Jag sätter Linux fenomenet som hot Nr 1.”

Så nu får vi se vad marknaden/användarna vill köra som operativsystem Linux/unix eller Windows?

Hela intervjun finns att läsa här.

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid