En artikel publicerad på British Medical Journal slår nu tillbaka mot uttalande från den brittiska forskaren Susan Greenfield. Greenfield som tidigare hävdat att långvarigt datoranvändande kan ge autistiska drag och skapa aggressioner blir nu direkt ifrågasatt efter brist på vare sig vetenskapliga data eller neurovetenskapliga studier.

Det är forskare på University College London och University of Oxford som författat en artikel på BMJ där man ifrågasätter Susan Greenfields uttalande kring farorna kring dator- och internetanvändande. Greenfield har bland annat pekat på att långvarigt datoranvändande kan skapa autistiska drag och har vid flera tillfällen beklagat sig över hur sociala nätverk på internet leder till bristande empati, sämre mänskliga interaktioner och en försämrad personlig identitet.

Forskarna menar att Susan Greenfield inte lyckats backa upp sina uttalande med forskningsrapporter eller fakta, trots flera uppmaningar, samtidigt som tillgängliga forskningsrapporter snarare hävdar det motsatta.

”With regard to social interaction and empathy, adolescents’ use of social networking sites has been found to enhance existing friendships and the quality of relationships, although some individuals benefit more than others. The general finding is that those who use social networks to avoid social difficulties have reduced wellbeing, while use of social networks to deal with social challenges improves outcomes,” skriver forskarna i sin artikel på British Medical Journal.

Multiplayerspel kan ge bättre sociala förmågor

Greenfield har även gett sig på spelmarknaden och hävdat att frekvent datorspelande kan leda till aggressioner och kortare livslängd. Uttalande som forskarna bakom artikeln på BMJ menar förvirrar vanliga datoranvändare.

TV-spels inverkan på både barn och vuxna är enligt forskarna fortfarande debatterat och även om det finns vissa bevis för mindre övergående ökning av aggressiva tankar och beteende är det något som Greenfield verkar blåsa upp till orimliga proportioner. Det ska samtidigt finnas forskning som pekar på en ökad neuropsykologisk prestation samt att multiplayerspel kan leda till samhällsnyttiga tankar och beteenden hos spelare.

Medan det fortfarande finns ett stort behov av forskning och många kvarstående frågor kring datoranvändandets långvariga påverkan menar forskarna att Greenfields medianärvaro ger hennes ogrundade uttalande överdrivet kraftigt genomslag i den offentliga debatten.

Källa: British Medical Journal

Läs mer

Lägsta pris på Prisjakt.nu

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid