Small preview image

Det är väl känt att ljus kan beskrivas som fotoner och att fotoner har fysiska och materiella egenskaper. Detta skulle i teorin innebära att även fotoner kan förekomma i olika typer av faser; fast, flytande och gasform. Det är i alla fall vad forskare vid University of Melbourne och University of Cambridge påstår. Det stora med detta är att fotoner som befinner sig i fast fas repellerar varandra, precis som elektroner gör, och gör det därmed mycket enklare för forskare och ingenjörer att kontrollera dessa, och därigenom öppna dörren för ultrasnabba datorer.


Forskarna har lyckats visa hur man får en foton att genomgå en fasövergång till fast fas och på så vis lyckats koppla ihop fysiken för optik och kondenserad materia, vilket i sin tur resulterat i en helt ny förståelse för hur ljus kan användas i kretsar.


Den första artikeln finns publicerad i Nature Physics 2, 856-861.

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid