Ett nytt förslag till EU-parlamentet siktar på att göra data säkrare inom unionen, genom att förbjuda bakdörrar i krypteringssystem.

Efter en rad EU-lagar om datasäkerhet inom Europa har Bryssel nu tagit ett steg för att motverka så kallade bakdörrar. En bakdörr kan exempelvis röra sig om att en polismyndighet får tillgång till en krypteringsnyckel till en tjänst eller en enhet för att kunna låsa upp dess data för en brottsutredning.

Tar ställning mot bakdörrar

Både frivilliga och ofrivilliga bakdörrar har uppmärksammats i flera läckor inte minst från amerikanska myndigheter och underrättelsetjänster på senare tid. Medan argumentet för bakdörrar är underlättad brottsbekämpning är motargumentet att även en bakdörr med god avsikt kan innebära en enorm säkerhetsrisk om verktyget hamnar i fel händer.

Confidentiality of electronic communications ensures that information exchanged between parties and the external elements of such communication, including when the information has been sent, from where, to whom, is not to be revealed to anyone other than to the parties involved in a communication.

The principle of confidentiality should apply to current and future means of communication, including calls, internet access, instant messaging applications, e-mail, internet phone calls and messaging provided through social media.

Ett förslag har lämnats till EU-parlamentet för att förbjuda sådana bakdörrar inom EU, även för polismyndigheter. Förslaget ställer även krav på att kryptering ska användas för att skydda användardata om möjligheten finns, och att rätten till kryptering ska vara en grundläggande rättighet för alla EU-medborgare.

Lagförslaget ringar in att all kommunikation som medborgare vill hålla hemlig ska vara hemlig, vilket ska gälla för såväl innehåll och metainformation såsom när meddelandet sändes och vilka som deltagit. Förslaget gör även gällande att lagen bör gälla alla nuvarande och kommande medium, vare sig det handlar om telefonsamtal, e-post eller sociala medier.

Förslaget har ännu inte godkänts av EU-parlamentet och kan därför komma att antingen avfärdas helt eller redigeras innan en eventuell lag stiftas. Det nuvarande förslaget kan läsas i sin helhet på EU:s hemsida.

Lägsta pris på Prisjakt.se (Affiliate)

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid