Trots strama budgetar är brittiska företag villiga att investera pengar i det interna stamnätet. Bara under det senaste året har antalet företag som utnyttjar Gigabit Ethernet i sitt stamnät fördubblats till 12 procent, visar en rapport från undersökningsföretaget Rhetorik. 6 500 företag har tillfrågats och resultatet av undersökningen visar att en av de främsta anledningarna till uppgradering från 10 och 100 Megabitsnät är att priserna på utrustning för Gigabit Ethernet sjunkit avsevärt det senaste året. Tillsammans med lägre priser har medvetenheten om Gigabit Ethernet ökat vilket också lett till att företag i högre utsträckning väljer att implementera snabbare nät.

Läs mer på NOK.

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid