Internetleverantören Bahnhof har nu bekräftat att bolaget kommer att blockera hemsidor med piratkopierade vetenskapliga artiklar för sina kunder efter krav från ett holländsk förlag. Bahnhof svarar även med att trolla det holländska förlaget samt Patent- och marknadsdomstolen.

Kampen mellan upphovsrättsinnehavare och piratkopierare fortsätter att rasa utan något tydligt slut i sikte. Vanligtvis när det talas om piratkopiering är det film, musik och spel som brukar vara de typer av upphovsrättsskyddat material som diskuteras. Dock finns det många andra sorters upphovsrättsskyddat material, bland annat vetenskapliga artiklar.

Det holländska förlaget Elsevier är ett förlag som hanterar just vetenskapliga artiklar och som menar att texter som förlaget äger rättigheterna till har piratkopierats och spridits på diverse hemsidor. Därför har nu Elsevier lämnat in en stämningsansökan mot internetleverantören Bahnhof samt sju andra svenska leverantörer via Patent- och marknadsdomstolen. Ansökan innehåller kravet att internetleverantörerna blockerar hemsidor som tillhandahåller dessa illegalt delade dokument och artiklar.

Enligt den artikel som Bahnhof publicerat på sin egen hemsida ska Elsevier mena att internetleverantören bidrar till spridningen av det upphovsrättsskyddade materialet. Detta genom att tillåta sina kunder att besöka hemsidor som enligt Elsevier delar det skyddade materialet utan tillstånd.

Bahnhof meddelar i sin artikel att leverantören valt att rätta sig efter det holländska förlagets krav. Detta då en rättsprocess i Patent- och marknadsdomstolen enligt Bahnhof är kantad av höga vitesbelopp och leverantören ser det som utsiktslöst att vinna.

Leverantören kommer inte heller att överklaga domen då även Patent- och marknadsöverdomstolen enligt Bahnhof ska ha kopplingar till upphovsrättsindustrin. Något som leverantören ser som ett tydligt tecken på att en dom till deras förtjänst är högst otroligt. Bahnhof ser ingen mening i att bestrida stämningsansökan då det i slutändan endast skulle resultera i höga kostnader för just Bahnhof. Likt den process som Bredbandsbolaget genomgick där leverantören i fjol tvingades blockera The Pirate Bay för sina användare efter att leverantören förlorat i hovrätten.

En blockering kan fungera åt båda hållen

Bahnhof må ha gått med på kraven som ställt av den holländska förlaget. Däremot passar leverantören på att ha lite roligt på typiskt Bahnhof-vis. Det är inte bara de hemsidor med piratkopierat material från Elsevier som blockeras från leverantörens kunder, utan även själva Elseviers hemsida blockeras. Inte nog med detta, Bahnhof har även lagt upp en blockad som hindrar användare av Patent- och marknadsdomstolens nätverk att besöka bahnhof.se.

Elseviers stämningsansökan finns att läsa i sin helhet här. Bahnhofs svarsmål kan hittas i sin helhet här.

Lägsta pris på Prisjakt.se (Affiliate)

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid