Bredbandsleverantören Bahnhof och Post- och telestyrelsen har under mer än ett halvår legat i dispyt över uppgifter som bredbandsleverantören skulle ha lämnat in under oktober 2018 och efter hot om miljonvite har leverantören nu gått med på att lämna över de uppgifter som man tidigare varit ovillig att lämna ifrån sig.

I oktober månad 2018 skulle Bahnhof gjort som många andra aktörer inblandade i elektronisk kommunikation lämnat in uppgifter till Post- och telestyrelsen (PTS). Enligt PTS ska det frågeformulär som skickats ut till cirka 1 000 iblandade aktörer ha skickats den 8 oktober 2018.

Då Bahnhof efter upprepade påtryckningar från PTS inte skickade in några uppgifter eskalerade dispyten mellan parterna och bredbandsleverantören började misstänkas för lagbrott. När uppgifterna till slut lämnades in ska de enligt PTS ha varit ofullständiga.

Till slut drog PTS till med hot om att bredbandsleverantören kan komma att tvingas till att betala vite på en miljon kronor. Detta enligt en underrättelse som kom den 11 juni 2019

”Bahnhof har trots ett flertal påminnelser samt två underrättelser inte
hörsammat PTS begäran om att inkomma med i frågeformuläret begärda
uppgifter. Bahnhof har angett att bolaget inte kommer att ge in begärda
uppgifter till PTS. Enligt PTS bedömning talar detta för att Bahnhof inte
kommer att vidta rättelse med mindre än att föreläggandet förenas med vite.
Bahnhof bedöms ha faktisk och rättslig möjlighet att rätta sig efter
föreläggandet inom den angivna tidsfristen. Föreläggandet ska därför förenas
med vite. Med hänsyn till Bahnhofs ekonomiska förhållanden och till
omständigheterna i övrigt bedömer PTS att vitesbeloppet ska bestämmas till en
miljon (1 000 000) kronor.” – Post- och telestyrelsen

Nu rapporterar PTS att efter hotet som potentiellt vite har Bahnhof ändrat sig och ska nu ha skickat in de begärda uppgifterna.

De uppgifter som begärts ska enligt PTS användas i myndighetens konkurrensreglering samt dess statistikportal och även e-tjänsten ”Bredbandskartan”. Bredbandsleverantören ska tidigare ha vägrat lämna ut uppgifterna då företaget anser att utlämnande av de uppgifter som begärts av PTS inte gått ihop med företagets policy.

Lägsta pris på Prisjakt.se (Affiliate)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notifiera vid