Apples operativsystem för datorer är inte så säkert som vissa kanske tror. Eftersom operativsystemet har betydligt lägre marknadsandel än sin största konkurrent attackeras det inte till lika stor utsträckning men nya uppgifter pekar på att Apple ändå har stora säkerhetsproblem i sitt operativsystem för Mac-datorer.

Myten om att Mac-datorer är säkrare än Windows-datorer har viss legitimitet. Faktumet att en stor majoritet av världens datorer drivs av Windows gör också att fler personer är ute efter att hitta säkerhetsproblem i det. Detta betyder dock inte att Mac-datorers OS X är helt felfritt. Snarare tvärt om. Enligt säkerhetsexperten Patrick Wardle från säkerhetsföretaget SynAck, har Apple stora problem med säkerhet i sitt operativsystem.

De säkerhetsproblem som Apple påstås ha är alla direkt kopplade till de säkerhetssystem som företaget implementerat i sitt operativsystem. Gatekeeper är namnet på det system som är tänkt att hålla borta applikationer som inte godkänts av Apple. Detta system sägs ha ett stort säkerhetsproblem. En hacker skulle rent teoretiskt kunna koppla skadlig kod till applikationer som använder data från externa källor. Detta kan göra pålitliga applikationer, som godkänts av Gatekeeper, till ett sätt för skadlig mjukvara att ta sig in i en OS X-driven dator.

Apples antimalware-system, XProtect, sägs också vara enkelt för hackers att ta sig förbi. Skadlig mjukvara som är känt av operativsystemet kan ta sig förbi skyddet genom ett enkelt namnbyte, påstår Patrick Wardle.

Även Apples Sandbox-system som separerar applikationer från varandra sägs ha stora säkerhetsproblem. Systemet sägs visserligen vara väl byggt men innehåller flera allvarliga buggar som gör det lätt för hackers att installera skadlig mjukvara på en Mac.

Patrick Wardle sammanfattade sitt tal med att säga:“If Macs were totally secure, I wouldn’t be here talking,” Wardle said. “It’s trivial for any attacker to bypass the security tools on Macs.”

Källa: Threat Post

Annons

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notifiera vid