Krönika: E-sport är ingen idrott men kräver atleter som Heaton och Maddelisk