Intel har under slöjan av sin nya VIIV-teknologi smygit ut en helt ny stepping för Pentium 4 i serierna för 6X0. De nya modellerna kommer heta, föga förvånande; 631, 641, 651 och 661. Den nya steppingen, C-1, är förbättrad främst när det gäller de väldigt debatterade ämnena strömförbrukning och värme. Bättre Halt state, EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) och Thermal Monitor verkar vara de tre huvuddragen i den nya steppingen och alla dessa bidrar till att sänka strömförbrukningen och på så vis även värmen när processorn är idle eller har en låg arbetsbörda så för dom som pressar sina processorer borde det innebära mer eller mindre +/-0, tyvärr.


Källa: TheInquirer

Skriv en kommentar

Var först med att kommentera!

Notifiera vid
avatar

wpDiscuz