Nordichardware Logo

Glömt användarnamn

Nya Kingston V300 - Du betalar fullpris men får 40% av prestandan - Testresultat: NHSB och Robocopy

Nordichardware Storage Bench är vår egenutvecklade testsvit för SSD och lagringsenheter. Detta prestandatest togs fram med målet att testa olika typer av användarscenario. Eftersom alla använder sin SSD för olika saker så ville vi göra en test där man enkelt kan se vilken som presterar bäst för de saker som just du ska använda den till. Vi kan givetvis inte testa alla scenario som finns så vi valde att testa tre vanligt förekommande.

Själva testet är en så kallad "trace-based" benchmark. Det innebär att vi har "spelat in" diskaktivitet under en längre period. Dessa spelas sedan upp på testenheten och då får vi fram ett resultat som avspeglar hur testenheten skulle prestera i ett liknande scenario. Observera att dessa spelades in utan att vi ändrade vårt användarbeteende. Allt för att testet ska likna verkligheten så mycket som möjligt och ge konsekventa och jämförbara resultat.

Mer information om NHSB och de tre deltesterna finns att hitta i Svenska SSD-guiden.


Vi går raskt vidare till våra tester som är baserade på verkliga scenario. Här ser vi tydligt att prestandan är inte ens i närheten av vad den var tidigare. I speltestet levererar V300 13,6 procent sämre prestanda med de nya asynkrona minneskretsarna.Ännu värre blir det i vårt OIffice-test. Här tappar vi drygt 30 procent av prestandan, vid ett vanligt användarscenario med en enhet som alltså säljs till samma pris som sin föregångare.

Ingen av dessa SSD är något som du bör titta på när du primärt arbetar med ljud och video-redigering då alla tre är relativt långsamma. I synnerhet den nya versionen av V300 ska man hålla sig undan då vi här tappar drygt 35 procent av prestandan från den ursprungliga modellen i serien. Eller så kan vi vända på det, den äldre V300-enheten ger drygt 55 procent högre prestanda i detta test.


Här bekräftar vi det vi såg tidigare i våra IOMeter tester. Vid läsning så är den nya versionen av V300 väldigt mycket långsammare. I det här fallet så är den gamla mer en dubbelt så snabb. Notera att detta är mätningar av traditionella filöverföringar i Windows och alltså ett ganska vanligt användarscenario.


Till skillnad från Iometer så ser vi här en markant prestandaförsämring även vid skrivning.

Läsprestandan är återigen hästlängder efter den gamla modellen. Här ser vi den största skillnaden hittills där vi tappar 60 procent av prestandan när vi använder Kingstons "nya" V300 mot den äldre enheten med Toggle-nand.

Skrivning med väldigt stora filer visar också på märkbart sämre prestanda och indikerar alltså att Iometer-resultaten inte stämmer överrens med verklig prestanda och vanliga filöverföringar.

Sista testet innebär att vi skriver och läser till enheten samtidigt. Den gamla V300 lyckas få till repektabla 164,38 megabyte per sekund. Nya V300 är dock inte ens i närheten och snubblar in på 74,5 megabyte per sekund.

I våra verklighetsbaserade tester så ser vi en ännu störr skillnad än vad vi såg i våra syntetiska. Våra tester visar att den nya modellen av V300 presterar hälften så bra som sin föregångare.

Sida 4 av 5

Skriv en kommentar


FORM_CAPTCHA
Byt kod

Våra köprekommendationerUndersökning

Vad har du för internetanslutning hemma?Resultat
Prenumerera pâ vârt nyhetsbrev
RSS Feed